Tasarım notları:

Ignis'i kullanmak şu an çok zorlu ve karmaşık. Art arda gelen savaşlarda oyuncunun rakipler tarafından üzerine işaret bırakıp bırakmadığını kesin olarak bilmesi zor. Aynı zamanda etki her tetiklendiğinde işareti kaldıran mekanik, bu kahramanı kullanmak için gerekli stratejiyi kurmanın fazla vakit almasına sebep oluyor. Bu sebeple Ignis'in ana özelliklerini korurken genel oynanışını basitleştirdik. Aynı zamanda genel oynanışını daha kuvvetli yapmak için yeteneklerinin bekleme süresi dolarken de normal saldırıları kullanarak düşmanlarla savaşabilmesini umuyoruz.


Pasif:

Tüm yetenekler hedeflere bir işaret bırakabilir. İşaretler tetiklendikten sonra tüketilemez. 1. yeteneğin bekleme süresini azaltmak yerine 1. yeteneğin bekleme süresi %20 azaltılır. Her işaret yükü Ignis'in saldırı hızını %20, hareket hızını %6 arttırır. İşaret 5 kez birikebilir. Normal saldırılar işaretli hedeflere ilave (24+4/Sv.+0,1 YG) hasar verir. Tetiklenen işaretlerden Can Yenilemesi: 100+5/Sv.+0,15 YG -> 80+4/Sv.+0,12 YG.


Yetenekler:

1. Yetenek: %40 hızlandırma etkisini kaldırır Bekleme Süresi: 3 saniye -> 5 saniye Mana Bedeli: 30+4/Sv. -> 50+5/Sv. Hasar 350+30/Sv.+0,5 YG -> 375+45/Sv.+0,55 YG Kalkan: 300+100/Sv.+0,65 YG -> 300+60/Sv.+0,5 YG

2. Yetenek: Sersemletme Süresi: 0,5 saniye -> 0,75 saniye Ignis'in 2. yeteneğinin birden fazla kez isabet ettirilmesi, 2. yetenek tarafından eklenen işaretleri tetiklemez

Ulti: İşaretli hedeflere verilen hasar: Gerçek Hasar -> Büyü Hasarı İşaretli Hedeflere verilen hasar: 800+200/Sv.+1,0 YG -> 800+225/Sv.+1,2 YGTasarım Notları:

Geçtiğimiz sefer, kuleye saldırı yeteneğini epey kısıtlamıştık. Kırılgan kahramanların Volkath'la karşılaşma tecrübesini biraz daha makul yapsa da en önemli güçlerinden birini kaybettikten sonra Volkath biraz garip oldu. Bunu Volkath'ın Ulti'sine değişiklikler yaparak telafi ediyoruz. Bu, savaşmaya hemen devam edebilme yeteneğini arttıracak ve yeteneklerinin bekleme süresini azaltacak. Ayrıca İnsan Formu'ndayken verdiği hasarı da birazcık arttırdık. Bu değişikliklerin Karanlık Lord'un tekrar eski haline kavuşmasında yardımcı olacağını düşünüyoruz.


Yetenekler:

2. Yetenek: İkinci isabetin temel katletme hasar yüzdesi değiştirildi: %8 -> %10

Ulti: Can Yenileme: %4 maks. can + 0,8 ilave SH; birden çok hedef isabet alsa da yük birikmez -> %6 maks. can + 1,2 ilave SH; yük birikebilir fakat ikinci hedeften gelen iyileştirme etkisi %50'ye düşer. Bekleme Süresi: 70/65/60 saniye -> 60/50/40 saniye


Tasarım Notları:

Dirak'ın 2. yeteneğine yapılan önceki değişiklikler savaşlarda Dirak'ı makul bir seviyeye geri çekse de aynı zamanda aşırı derecede zayıflattı. Antaris Savaş Alanı'ndan tamamen kaybolmadan önce Dirak'ın saldırı ve hayatta kalma değerlerini yükseltmeye karar verdik.

Yetenekler:

Pasif: Her 1 mana için azalan can: 1 -> 1,5
1. Yetenek: Bekleme Süresi: 6 saniye -> 5 saniye


Tasarım Notları:

Lorion uzun bir süredir çok güçlü. 1. yeteneği art arda hızlıca düşmana birden çok kez vurduğunda çok hasar veriyor, bu da rakiplerin tepki süresini ve karşı saldırı şansını çok kısıtlıyor. Öte yandan eğer bir kez vurursa çok az hasar veriyor. Bu, yeteneğin üst ve alt hasarının kötü tasarlandığını gösteriyor. Verdiği hasarı arttırması için geribildirimleri dinledik ve kısa bir süre içinde birden çok kez isabet ettirdiği zaman verebileceği toplam hasarı sınırladık. Böylece Lorion'la karşılaşanların tecrübesinin daha iyi olacağını umuyoruz.


Yetenekler:

1.Yetenek: Yol Hasarı: 200 (+40/Sv.) (+0,3 YG) -> 240 (+48/Sv.) (+0,36 YG) Yeni Mekanik: Eğer hedef 1 saniye içinde birden çok kez vurulduysa ardından gelen hasar %50 azalır.

Ulti: Havalanma Süresi: 1,5 saniye -> 1,25 saniye


Tasarım Notları:

Önceki değişikliklerden sonra, Taara, artık Destek koridoruna göre Avcı koridorunda bariz bir şekilde güçsüz görünmüyordu fakat iki koridordaki düşük zafer oranı olması sebebiyle Taara'nın 2. yeteneğini daha güçlü yaptık. Taara'nın Avcı koridorundaki performansını arttırmaya devam ettirmek adına SH kahramanlarıyla olan savaşlarında avantajı sağlayabilmesi için Ulti'sinin büyü savunmasını zırhla değiştirdik. Ayrıca, düşmanları 2 saniyeliğine %60 yavaşlatan 1. yeteneğinin çok güçlü olması sebebiyle bu etkiyi biraz zayıflattık.


Yetenekler:

1.Yetenek: Yavaşlatma etkisinin standartlaştırılması: 2 saniyeliğine %60 -> 1,5 saniyeliğine %50

2.Yetenek: Bekleme Süresi: 7-5 -> 6-4 Hasar Değişiklikleri: 200+40/Yetenek Sv. → 250+50/Yetenek Sv.

3.Yetenek: Zırh Bonusu: (80+40/Sv.) -> (120+60/Sv.) Büyü savunması bonusu kaldırıldı.


Tasarım Notları:

Sürüm güncellemesinde Riktor'un savaştaki performansını arttırdık ve aynı zamanda gücünü ciddi derecede azalttık. Bu sefer Riktor için küçük bir güçlendirme yaptık.


Yetenekler:

2.Yetenek: Dolma Süresi: 18 saniye - 1 saniye/Sv. -> 15 saniye - 1 saniye/Sv.

Ulti: Zamanla Hasar: 36+22/Sv.+0,1 SH -> 45+30/Sv.+0,12 SH Patlama Hasarı: 200+150/Sv.+0,8 SH -> 250+200/Sv.+0,9 SH


Tasarım Notları:

Zill son yeniden dengelemelerde çok zayıflatılmıştı, bu yüzden şimdi tekrar güçlendirildi. Zill'in savaş tarzı için işaretler çok önemli. Bu yüzden Zill'i kullanan oyunculara daha fazla bir hata payı vermek için 1. yeteneğinin bekleme süresini azalttık. Ayrıca riskleri arttırdıktan sonra ani hasarının yeterince istikrarlı olup olmadığına bakıyoruz ve bu güncellemeden sonra daha detaylı bir şekilde bunu inceleyeceğiz.


Yetenekler:

1.Yetenek: Bekleme Süresi: 6 saniye -> 5 saniye


Tasarım Notları:

Son güncellemede Annette'e birçok değişiklik yaptık çünkü mekanikleri diğer Destek kahramanlarına biraz ters düşüyordu ve onları zorluyordu. Annette yeni sürümde, asıl hasar veren karakteri koruyan ve tamamlayıcı hasara sahip bir Destek kahramanı rolünde. Tam potansiyeline erişmesi için daha fazla büyü eşyasına ihtiyacı var. Fakat gözlemlerimize göre gücünü ve tecrübesini geliştirebileceğimiz bir alan var. En büyük değişiklik 2. yeteneğinin kullanma öncesi animasyonunu kaldırarak Ulti'sinin eylem kısıtlamasını azaltmaktı. Böylece Annette'i kullanan oyunculara daha fazla hata payı verildi.


Yetenekler:

Pasif: Pasif hızlandırma tetiklenmesinin yarıçapı 6 metreden 8 metreye çıkarıldı.

2.Yetenek: Yetenek kullanma öncesi animasyonu kaldırıldı ve hareket hızı biraz arttırıldı

Ulti: Eylem Kısıtlama Süresi: 1 saniye -> 0,5 saniye Eklendi: 2. yetenek, yeteneği yarıda kesmek için kullanılabilir (Ulti'nin ikinci kısmından sonra yetenek kullanma sonrası sersemletmeyi kaldırır)


Altın ve Gümüş Madalya Tecrübesi Geliştirmeleri:

Savaş Alanı 4.0 güncellemesinden sonra Antaris Savaş Alanı'nın tüm çevresi büyük değişikliklere uğradı. Bu güncellemede altın ve gümüş madalya değerlendirme kriterlerini değiştirerek mevcut kademedeki farklı kahramanlar için altın ve gümüş madalya kazanmanın zorluğunu daha benzer yaptık.